Artist impression van het nieuwe Vinkenterrein in Den Helder met molen

Een tweede leven voor het Vinkenterrein

30 oktober 2020

KJK Architecten ontwierp het stedenbouwkundig en architectonisch plan waarmee Woningstichting in samenwerking met de Gemeente Den Helder het voormalige Vinkenterrein een tweede leven gaat geven.

Het project is nog in voorbereiding, onderstaande plannen en impressies zijn nog aan verandering onderhevig.

In het kort omvat de herontwikkeling van het Vinkenterrein het bouwen van 32 duurzame gasloze grondgebonden eensgezinswoningen, gelegen rondom het nieuwe Vinkenplantsoen, waarop de hier ooit aanwezige houtzaagmolen “De Goede Verwachting” wordt herbouwd.

In het plantsoen is ook ruimte voor de bestaande sportkooi, speeltoestellen voor de kleintjes, een nieuwe speelweide en heemtuinen voor de buurtbewoners en scholieren. Om het plantsoen komt een éénrichtingsverkeersweg waar tussen de nieuwe bomen ruimte komt voor de parkeerplaatsen voor de buurt en voor de nieuwe huizen.

Achter de nieuwe huizen komt ruimte voor een aantal garageboxen, het onderkomen voor de Stichting Buurtbeheer alsmede mogelijke uitbreiding van de achtertuinen van de woningen aan de Ruyghweg.

Bekijk het project

Lees ook

Werkenoverzicht

Dit werkenoverzicht toont alle lopende werken van KJK architecten. Momenteel zijn er 40 werken in voorbereiding en 14 werken in uitvoering.